Dezinfekcija header jpg

Dezinfekcija Definicija, vrste, metode

Što je dezinfekcija? Koje su vrste i metode dezinfekcije? Kakva dezinfekcija je najbolja protiv koronavirusa? Koja je razlika između čišćenja, dezinfekcije i sterilizacije? Što su virusi? Koja je razlika između virusa i bakterija?


Što je dezinfekcija?

Dezinfekcija ili čišćenje jpg

Dezinfekcija je postupak kojim se uklanja većina, ili svi patogeni mikroorganizmi (npr. virusi, bakterije, paraziti) koji se nalaze na neživim površinama, a sa ciljem smanjivanja, ili potpunog uklanjanja mogućnosti prenošenja bolesti na ljude, ili ostala živa bića.

Patogeni mikroorganizmi su mikroorganizmi za koje je dokazano da uzrokuju bolesti. Takvi mikroorganizmi su npr. virusi, bakterije i paraziti. Nepatogeni mikroorganizmi ne uzrokuju bolesti (također mogu biti virusi i bakterije), a neki su i korisni za čovjeka (npr. bakterije u flori debelog crijeva).

Razlika između čišćenja i dezinfekcije je u tome što se kod čišćenja virusi i bakterije uklanjaju, ali ne uništavaju, jer se ne koristi registrirano dezinfekcijsko sredstvo namijenjeno uništavanju mikroorganizama. Običnim čišćenjem veliki udio virusa i bakterija ostaje na površinama, ili završavaju u kanalizaciji, ili smeću, što sve i dalje predstavlja daljnju mogućnost zaraze. Međutim, jedan dio ostaje i na rekvizitima za čišćenje, ili na samim površinama koje nisu temeljito očišćene, ili jednostavno nisu dostupne za čišćenje.

Dezinfekcija i sterilizacija

Dezinfekcija i sterilizacija nisu isti pojmovi, a razlika je u tome što sterilizacija uništava SVE oblike mikroorganizama, dok se kod dezinfekcije uništavaju mnogi, ili svi patogeni mikroorganizmi (virusi, bakterije, gljivice, pljesni...), ali ne i bakterijske spore. Bakterijske spore uništavaju se sterilizacijom, npr. vodikovim peroksidom, parom pod pritiskom, vrućim suhim zrakom, itd.

Što su virusi

virus sars-cov-2 jpgVirusi su zarazni agensi koji se razmnožavaju samo unutar živih organizama. Budući da sami po sebi ne sadrže stanice (koje se smatraju osnovom svakog živog bića), mnogi znanstvenici smatraju da virusi nisu živi, ili da su na granici života. Virusi su submikroskopski organizmi koji zbog svoje veličine (20-300 nm) nisu vidljivi optičkim mikroskopom, međutim moguće ih je vidjeti elektronskim mikroskopom.

Virusi se prenose vertikalno (s majke na dijete), ili horizontalno, s osobe na osobu. Horizontalni prijenos virusa je najčešći oblik širenja virusne zaraze, a obično se prenosi:

Razmnožavanje virusa nije moguće dijeljenjem stanica, budući da virusi nisu stanični ogranizmi. Virusi koji se nalaze u divljini (u prostoru) sami po sebi nisu opasni, ukoliko se nalaze ne neživim predmetima i tamo netaknuti ostanu. Budući da nisu živi, oni ne mogu skakati, letjeti, ili vrebati žive organizme. Opasnost nastaje onog trenutka kada virus (jednim od gore navedenih načina) uđe u živi organizam, kojeg zatim iskorištava na način da upotrebljava metabolizam domaćina kako bi stvorio tisuće identičnih kopija sebe-virusa.

COVID-19 je, prema svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO), zarazna bolest koju uzrokuje virus SARS-CoV-2 iz porodice koronavirusa. Ovaj virus i bolest bili su nepoznati prije izbijanja epidemije u Wuhanu u prosincu 2019. COVID-19 je danas pandemija, tj. epidemija svjetskih razmjera.

Kako uništiti viruse? Prema američkom CDC-u (američki pandan hrvatskom HZJZ), trenutni dokazi sugeriraju da virus SARS-Cov-2 iz porodice koronavirusa može ostati održiv danima na površinama od različitih materijala.

Čišćenje vidljivo prljavih površina praćenih dezinfekcijom čistih površina je najbolja moguća mjera prakse za prevenciju od koronavirusa i svih drugih patogenih mikroorganiizama.

O čemu ovisi dezinfekcija?

O čemu ovisi dezinfekcija jpg

Vrste i metode dezinfekcije koje će se primijeniti ovise o mnoštvu faktora. Evo nekih faktora o kojima ovisi vrsta i metoda dezinfekcije:

Vrste dezinfekcije

Vrste dezinfekcije jpg

Vrste dezinfekcije možemo kategorizirati u dvije osnovne vrste dezinfekcije, a to su:

Mehanička (fizikalna) dezinfekcija

Mehanička, ili fizikalna dezinfekcija je dezinfekcija pri kojoj se ne koriste kemikalije za uništavanje patogenih mikroorganizama, nego se mikroorganizmi uništavaju mehaničkim, tj. fizikalnim putem. Primjeri mehaničke (fizikalne) dezinfekcije su:

Napomena: čišćenje nije mehanička vrsta dezinfekcije. Kao što je ranije navedeno, čišćenje nema veze s dezinfekcijom. Čišćenjem se mehanički uklanjaju naslage patogenih mikroorganizama, ali se time mikrobi ne uništavaju, niti tretirane površine ostaju "čiste" od mikroba.

Kemijska dezinfekcija

Kemijska dezinfekcija je vrsta dezinfekcije pri kojoj se za uništavanje patogenih mikroorganizama na ne živim površinama koriste kemikalije, tj. dezinficijensi, tj. sredstva za dezinfekciju. Ukoliko se kemijska sredstva za dezinfekciju koriste na koži, tada se zovu antiseptici. Mnoštvo kemikalija ima dezinfekcijski učinak, a ovo su osnovne vrste kemijske dezinfekcije:

Reference

Pitatate se zašto bi dezinfekcija
trebala biti potrebna Vama?
Odgovor je na slijedećoj stranici...