Dezinfekcija header jpg

Vodikov peroksid Hidrogen peroksid - H2O2

Vodikov peroksid, ili hidrogen peroksid je tekućina slična vodi koja za razliku od vode ima jedan atom kisika više, a koji ima snažno razarajuće djelovanje na patogene mirkoorganizme, posebno na koronavirus. U samo 1.5%-tnoj otopini vodikovog peroksida, SARS-CoV-2 može opstati do maksimalno jedne minute. U slijedećih nekoliko minuta neutraliziraju se i svi ostali patogeni mikroorganizmi na površinama dezinficiranim hidrogen peroksidom.


Vodikov peroksid - hidrogen peroksid

Dezinfekcija vodikovim peroksidom jpg

Vodikov peroksid ili hidrogen peroksid je kemijski spoj s formulom H2O2. Kao što je iz formule vidljivo, ovaj spoj je vrlo sličan kemijskom spoju vode (H2O), međutim uz dva atoma vodika, vodikov peroksid ima dva atoma kisika. Stoga bi se vodikov peroksid mogao zvati i vodikov dioksid. Upravo taj dodatni atom kisika zaslužan je za razaranje bakterija, virusa, gljivica, spora i pljesni.

Hidrogen peroksid je u 100%-tnoj koncentraciji tekućina svijetlo plavkaste boje, nešto viskoznija od vode i snažni oksidans. Vrlo je nestabilan i razgrađuje se na svjetlosti i visokim temperaturama na molekulu vode (H2O) i atom kisika (O), pa se zato mora skladištiti u tamnim kontejnerima i na ne visokim temperaturama i/ili ga je potrebno miješati sa stabilizatorima. U ovisnosti o koncentraciji hidrogen peroksida u otopini, ima svoju primjenu od antiseptika, dezinficijensa, hidrogena, pa sve do raketnog goriva.

vodikov perokidViše koncentracije vodikovog peroksida su, doduše, štetne za čovjekovo zdravlje, međutim, to su industrijske koncentracije i teško nabavljive.

Niske koncentracije hidrogen peroksida slobodne su u prodaji, ali se nalaze i u prirodi (atmosferi, vodi...), te u našem tijelu. Naime, naš imunološki sustav stvara hidrogen peroksid za borbu protiv bakterija, virusa, gljivica i parazita u tijelu.

Iz svega nabrojanog je očito da je H2O2 vodikov peroksid u odnosu na standardna dezinfekcijska sredstva iznimno prihvatljiv, prirodan i vrlo efikasan kemijski spoj za dezinfekciju prostora u kojima čovjek boravi. U ovom trenutku je vodikov peroksid sveopće najbolji dezinficijens koji treba koristiti za borbu protiv koronavirusa.

Primjena vodikovog peroksida

Prednosti i mane vodikovog peroksida

Za dezinfekciju Vašeg prostora koristimo dezinficijens na bazi hidrogen peroksida švicarskog proizvođača koji sadrži:

Prednosti dezinficijensa na bazi 1.5% vodikovog peroksida s tragovima srebra i stabilizatora kojeg koristimo za dezinfekciju Vašeg prostora su:

Mane dezinficijensa na bazi 1.5% vodikovog peroksida i srebra kojeg koristimo za dezinfekciju Vašeg prostora su:

Napomena: svakako prije korištenja bilo kojeg dezinfekcijskog sredstva, provjerite sastav da znate konkrektno o kojoj aktivnoj tvari koja uništava koronavirus se radi, te da li je sredstvo rješenjem Ministarstva zdravstva registrirano i odobreno da se stavi na tržište RH.

Vodikov peroksid cijena

Cijena vodikovog peroksida varira u ovisnosti o postotku vodikovog peroksida u otopini, te o namjeni, dakle je li antiseptik (za kožu), ili dezinficijens (za površine), a ako je dezinficijens, je li medical grade, ili food grade. A to opet znači da cijena vodikovog peroksida ovisi o tome sadrži li tragove srebra koji produžavaju djelovanje vodikovog peroksida protiv mikroorganizama i kakav stabilizator se koristi. Naravno, cijena vodikovog peroksida ovisi i o količini vodikovog peroksida koji se nalazi u ambalaži, tj. o pakiranju.

Uzevši u obzir sve navedeno, cijena vodikovog peroksida jako varira, pa se za cijenu od okvirno 10 € (plus/minus nekoliko eura u ovisnosti o trgovcu) može kupiti 200 ml bočica 3% antiseptika vodikovog peroksida, ili 1 l 30% dezinficijensa vodikovog peroksida "za čišćenje WC-a", ili 0,5 l 1,5% food grade dezinficijensa vodikovog peroksida.

Znanstvena litaratura

Znanstvena literatura (reference) o dezinfekciji vodikovim peroksidom je bogata. Na stranicama američkog CDC-a može se pronaći više desetaka stručnih i znanstvenih članaka na temu dezinfekcije vodikovim peroksidom. Evo samo nekoliko referenci vezano za temu dezinfekcije vodikovim peroksidom iz CDC-ove baze radova o dezinfekciji na koju se oni referenciraju:

  1. Sattar SA, Springthorpe VS, Rochon M. A product based on accelerated and stabilized hydrogen peroxide: Evidence for broad-spectrum germicidal activity. Canadian J Infect Control 1998 (Winter):123-30
  2. Omidbakhsh N, Sattar SA. Broad-spectrum microbicidal activity, toxicologic assessment, and materials compatibility of a new generation of accelerated hydrogen peroxide-based environmental surface disinfectant. Am. J. Infect. Control 2006;34:251-7
  3. Mentel R, Schmidt J. Investigations on rhinovirus inactivation by hydrogen peroxide. Acta Virol. 1973;17:351-4
  4. Roberts C, Antonoplos P. Inactivation of human immunodeficiency virus type 1, hepatitis A virus, respiratory syncytial virus, vaccinia virus, herpes simplex virus type 1, and poliovirus type 2 by hydrogen peroxide gas plasma sterilization. Am. J. Infect. Control 1998;26:94-101
  5. Klapes NA, Vesley D. Vapor-phase hydrogen peroxide as a surface decontaminant and sterilant. Appl. Environ. Microbiol. 1990;56:503-6
  6. Turner FJ. Hydrogen peroxide and other oxidant disinfectants. In: Block SS, ed. Disinfection, sterilization, and preservation. Philadelphia: Lea & Febiger, 1983:240-50

Kao što je vidljivo na ovih samo nekoliko primjera, znanstveni radovi na temu dezinfekcije hidrogen peroksidom objavljuju se barem od 1973. godine, ako ne i ranije. Na žalost, ovaj popis je sačinjen i zadnji put ažuriran 2008. godine.

Međutim PubMed (National Library of Medicine) baza znanstvenih radova nudi dodatnu bogatu znanstvenu literaturu na temu dezinfekcije hidrogen peroksidom, hidrogen peroksida i koronavirusa, hidrogen peroksida i COVID-19, itd.

 

Slijedi tekst o uslugama dezinfekcije
koje nudimo...